måndag 9 februari 2015

Nationella proven i gång....

I veckan startade även vårens Nationella prov (NP). Nu har vi i princip NP varje vecka fram till maj med enstaka provfria veckor. Det skrivs mycket om NP i media, och läraren Therese Linner ifrågasatte på sin blogg i slutet av januari om det verkligen kan vara rimligt med alla dessa NP? Läs hennes inlägg i debatten här.

I veckan som gick kom tidningen Elevhälsa ut. Jag har skrivit en artikel där med titel Finska stödinsatser för framgångsrikt lärande. Roligt att bli publicerad!

Förra måndagen hade vi APT på skolan och vi hade besök av Barnahus Gävleborg representerad genom polisen Helena Sundberg, och socionom Carina Söderström. Barnahus Gävleborg är den instans som rycker in om vi i skolan anmäler oro för barn som vi tror har blivit misshandlade i hemmet. Mycket givande information för vårt arbete med barnen i skolan.

Jag har precis avslutat drygt 50 lönesamtal. I år har det verkligen varit en krånglig revision med alla särskilda löneutrymmen. Efter jag var med i ett projekt genom rektorsutbildningen med 20 deltagande rektorer från Finland respektive Sverige, var det mycket i det finska systemet som jag tyckte var intressant, däribland deras tarifflönesystem. Förutom att man höjer sin lön successivt, finns det ett särskilt löneutrymme att belöna särskilda insatser. Jag skulle tycke att det kändes bra. Men det är klart roligt också att belöna goda insatser. Lite kluven alltså! Men jag kan säga att jag har haft positiva lönesamtal med mina medarbetare! I detta bakåtsyftande samtal säger jag Tack för bra insats förra året. Nu ska jag boka in medarbetarsamtalen som är framåtsyftande! Och denna gång blir det inte drygt 50, utan det blir ca 16 samtal färre så jag har fått en ny kollega till skolan. Det känns jättebra och spännande! Välkommen Karina!

Att hitta permanent tid för det ständigt pågående Trygghetsarbetet på skolan har varit svårt. Nu har vi bokat in träff i teamet varannan vecka! Inför hösten ska vi försöka schemalägga en tid för oss. Vi behöver samla oss för en lägesrapport, och pusha för arbetet i arbetslagen.

På gång denna vecka:
• Beställa Ipads till vårt projekt i en av våra ettor
• Stort föräldramöte för hela skolan.