söndag 1 februari 2015

Nu har jag landat..

Jag har nu arbetat i 1,5 år på Andersbergsskolan och jag har landat i min roll som bitr rektor på min nya skola. Under dessa 18 månader har jag tillsammans med min personal påbörjat en resa som ska bli spännande att få vara med att fullfölja.

När jag kom till skolan fick jag ett uppdrag att samla skolan till ”en skola”. I skolan fanns två spår, självständiga F-6 spår. Nu finns det fortfarande spår, också självständiga, men vi är på väg att luckra upp och samverka mer över många olika gränser.

Andersbergsskolan är en fantastisk skola men fantastisk personal och härliga elever. Just nu har vi elever med 14 olika språk!

Vad har vi gjort under dessa månader när jag har varit vid rodret?

• Trygghetsarbete med ny reviderad Likabehandlingsplan utifrån Gävlemodellen.
• Skapat en gemsam plattform att stå på genom en gemesanm vision och pedagogisk verksamhetsidé.
• Genomfört en organisationsförändring genom att skapa ett samlat mellanstadium – Vintergatan samt åldershomogena grupper i två F-3 spår, Karla som arbetar Bifrostinspirerat och Tellus som arbetar Montessoriinspirerat.
• Vi har tagit emot ett 60-tal nyanlända elever från främst Somalia och Syrien.
• Startat upp en Språksupport (förberedelseklass).
• Startat upp En läsande klass
• Sökt SIS-medel från SPSM och fått drygt 600 000 kr till ett tillgänglighetsprojekt.
• Jag har skrivit en magisteruppsats med titel Digitala och sociala medier i undervisningen för elevers ökade motivation, delaktighet och måluppfyllelse.
• Jag har fått en kollega, vi kommer att vara 1,5 bitr rektor på skolan.

Ett axplock!
Detta har varit en del av vår vardag!

Hädanefter kommer jag att göra inlägg mer frekvent och berätta hur skolan, personalen och jag utvecklas i det arbetet som är på gång i skolan. Jag kommer att rapportera från det dagliga rektorsarbetet. Vad gör en rektor på en skola hela dagarna egentligen?

På gång kommande vecka: APT, teammöte kring lönerevision, planering med Trygghetsteamet och så en massa möten…

Ny vecka, nya möjligheter! Vi ses!