söndag 27 september 2009

Ny termin - nya möjligheter?

Nu är vi fem-sex veckor in i terminen. Det har varit en hektisk start med mycket nytt i bland annat schemat. I våras tog vi beslut om ny timplan för skolan, vilket har påverkat schemat på olika sätt, något riktigt bra, något behöver vi utvärdera och titta över. All elevarbedstid är borttagen, förutom att vi har 60 minuter livskunskap på schemat. Detta har resulterat i att eleverna har mindre stora luckor i schemat och vi har fått en lugnare miljö på skolan. Tyvärr har vi av ekonomiska skäl fått ta bort alla smågrupper i matte och engelska, men vi har fått behålla klasserna i storleksording max 23 elever. Hur länge kommer vi att kunna ha små klasser?

Under läsåret kommer 9:orna ingå i ett projekt med tema Alkohol och droger. Syftet med projektet är att starka ungdomarnas självuppfattning och deras relation till alkohol och droger. Detta kommer att ta en del av livskunskapstiden för dom. Projektet ägs av ABF/UG i samvekan med Beroendecentrum i kommunen. Projektet kommer att avslutas med ett arrangemang i anslutning till skolavslutningen. Vi är jätteglada att det dras i gång så tidigt och vi uppskattar samarbetet med ABF i detta arbetet. Vi upplever att skolavslutningen är det tema som tar mycket av vår energi i enhetsrådet på vårterminen.

Vi står inför förändringar i skolan. Det förslag som las fram från skolutredningsgruppen har politiken beslutat att de inte kommer att stödja. Det känns som att vara tillbaka på ruta ett.
Vi står också inför förändringar i form av Riksdagsval nästa år. Hur blir det med alla förslag för förändringar i skolan? Hur kommer det att påverka oss i verksamheten på Perslunda? Dessutom ligger förslag om att dra ner 2 tjänster å Perslundaskolan från ht 2010. Att barn och ungdomsverksamhet i kommunerna kan vara konjunkturkänsligt känns surt. Våra barn och ungdomar är vår framtid.

Vad vill vi ha för skolverksamhet? När skolplikten kräver att våra barn och ungdomar ska vara i skolan måste vi se till att det finns förutsättningar för att de kan klara av den miljö som skolan representerar. Mitt uppdrag är att organsera vår verksamhet i skolan så att den gynnar alla barn. Är det möjligt? Jag lovar att göra mitt bästa utifrån de förutsättningar jag får.

Spännande och kul är att vi drar i gång första mötet om projektering av ombyggnation av Perslunda till veckan. Det ser jag fram emot.