onsdag 11 februari 2009

Kunskapsuppdrag!

Vi lämnar till skolan det käraste man har - är en publikation som finns att hämta på www.skolverket.se som handlar om hur viktigt det är för alla att skolan och hemmet samverkar. Vårt uppdrag i skolan består i att stödja eleverna att nå sina mål. Vi ska vara deras verktyg på resan till målet - att komma in på ett nationellt program på gymnasiet.
Det som är viktigt på denna resa är att det finns förutsättningar för oss som jobbar i skolan att göra ett bra jobb. Vi behöver ha en bra dialog med hemmet, barnen behöver sova bra och äta bra och vi måste ha arbetsro i skolan. Vår arbetsmiljö behöver vara trygg för alla, för både elever och personal. Har vi det på detta viset, så borde förutsättningarna för att vi ska kunna slutsa eleverna genom högstadiet med bra resultat vara ganska goda. I skolan finns rättigheter och skyldigheter. Vi ska bedriva verksamheten i demokratiska former, vilket innebär att vi vill ha ett levande engagemang från både föräldrar och elever. Om vi har tydliga mål, normer och regler om vad som gäller för oss alla på skolan, skapar det en trygghet på lång sikt. Ingen behöver att oro sig för hur saker tas om hand. Man kan vara trygg i att det sätts gränser. Och det är precis det elever vill ha - gränser! Vi ska respektera varandra som enskilda individer på skolan till100%. Det vi kan ha synpunkter på är det vi gör i bland. Och här har vi rättighet och skyldighet att säga till om man inte är nöjd! Det ger trygghet och öppenhet. Om ni som föräldrar vill ha mer insyn i skolan är ni välkommen att vara på några lektioner någon dag eller två.

Just i dagarna har våra 9:or gjort sina val till gymnasiet. Hoppas att alla elever hamnar där de vill och att de får sina drömmar uppfyllda!